[toc]

BÀI TẬP THUẬT NGỮ Y KHOA

Cập nhật: 15/04/2018 Lượt xem:

Exercises Medical Terminology

Dr. Tra Anh Duy

ChươngBài tập cần làmTham khảo
1.Exercise 1-1

Exercise 1-2

 
2.Exercise 2-1

Exercise 2-2

Exercise 2-3

Exercise 2-5

Chapter Quiz
3.Exercise 3-4 
4. Exercise 4-1
5.Exercise 5-1

Exercise 5-3

Exercise 5-4

Exercise 5-5

Exercise 5-6

 
6.Exercise 6-3

Exercise 6-4

Exercise 6-5

 
7.Exercise 7-3

Exercise 7-4

Exercise 7-5

Exercise 7-7

Exercise 7-8

 
8.Exercise 8-3

Exercise 8-4

Exercise 8-6

Exercise 8-5
9.Exercise 9-3

Exercise 9-4

Exercise 9-7

 
10.Exercise 10-3

Exercise 10-6

Exercise 10-1
11.Exercise 11-3

Exercise 11-5

Exercise 11-6

Exercise 11-4

Link download: Bài tập TNYK

Chúc các bạn làm bài tập vui vẻ nhé!!!!


Đặt
Lịch
Khám