BÀI TẬP THUẬT NGỮ Y KHOA

Exercises Medical Terminology

Dr. Tra Anh Duy

 

Chương Bài tập cần làm Tham khảo
1. Exercise 1-1

Exercise 1-2

 
2. Exercise 2-1

Exercise 2-2

Exercise 2-3

Exercise 2-5

Chapter Quiz
3. Exercise 3-4  
4.   Exercise 4-1
5. Exercise 5-1

Exercise 5-3

Exercise 5-4

Exercise 5-5

Exercise 5-6

 
6. Exercise 6-3

Exercise 6-4

Exercise 6-5

 
7. Exercise 7-3

Exercise 7-4

Exercise 7-5

Exercise 7-7

Exercise 7-8

 
8. Exercise 8-3

Exercise 8-4

Exercise 8-6

Exercise 8-5
9. Exercise 9-3

Exercise 9-4

Exercise 9-7

 
10. Exercise 10-3

Exercise 10-6

Exercise 10-1
11. Exercise 11-3

Exercise 11-5

Exercise 11-6

Exercise 11-4

 

Link download: Bài tập TNYK

Chúc các bạn làm bài tập vui vẻ nhé!!!!