…Cuộc Đời Vốn Là Vậy

Cập nhật: 12/11/2023 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


…Cuộc đời vốn là vậy, không ở nơi này thì nơi khác chúng ta luôn phải đối mặt với cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái được cái mất… đó là tính bất toàn của đời sống. Nhưng nhờ thấy ra tính bất toàn đó mà người trí mới giác ngộ giải thoát. Nhờ sống trong y báo đó mà mình thấy ra những mưu mô ám muội, nhận diện được những bộ mặt giả dối… để mỗi người biết thế nào là thiện là ác, là chân là giả, hầu tránh được những sai lầm cho mình và không để vẻ bên ngoài đánh lừa được nữa.

HT Viên Minh

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo