Giá trị của trái tim

Cập nhật: 30/10/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


“Tôi thích đàn bà, đã cũ. Chẳng còn trinh nguyên, tâm hồn rách nát, đã chớm nở nhưng chưa tàn. Họ không còn trẻ, cũng chẳng già, niềm tin đã vơi bớt, trái tim khó mủi lòng. Yêu thương đến với họ, có cũng như không, quay đi cũng có thể biến mất. Họ… đã vỡ nát… Nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ yêu thương… hết lòng.
Ai cũng vậy, trẻ rồi cũng sẽ già. Xinh đẹp rồi cũng phôi pha. Chỉ có trái tim, càng lớn càng đẹp. Càng tổn thương, càng hoàn mỹ.”


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo