Giác Ngộ Sự Thật

Cập nhật: 29/09/2023 Lượt xem:

Kính thưa Thầy!
Con cùng các Phật tử đang thực hành theo cách hưởng dẫn tu tập của Thầy ”Tuỳ duyên thuận pháp – Vô ngã vị tha”. Ai cũng rất yêu thích, nhưng lại nhận thức 2 hướng đổi nghịch, nên gây ra tranh luận trong nhiều lĩnh vực như nhu cầu, quan hệ xã hội, hệ quả trạng thái tinh thần…
Nhóm 1: Nhu cầu, quan hệ XH ngày càng giảm, trạng thái tinh thần vui.
Nhóm 2: Nhu cầu, quan hệ XH ngày càng tăng, trạng thái tinh thần vui.
Nhóm 1 thường cho nhóm 2 là tham đắm trong ngũ dục, ”tạo duyên thuận ngã – vô pháp vị kỷ”
Nhóm 2 thương cho nhóm 1 là khổ hạnh, yếm thế.
Chỉ có Thầy mới phân xử cho chúng con được, chúng con cám ơn thầy!

Trả lời:

Giác ngộ Sự Thật là điểm chung của tất cả mọi người, nhưng tuỳ hạnh của từng cá thể mà mỗi người mỗi khác. Như chư vị A-la-hán thời Đức Phật không ai giống ai là vì sao. Ví như cây ổi, cây xoài, cây cam, cây mít v.v… có giác ngộ thì mỗi cây vẫn mỗi khác, đâu cần phải đồng hoá với nhau. Chính vì giác ngộ nên cây nào cống hiến trái đó không ai tranh chấp với ai.

Thầy Viên Minh – mục hỏi đáp trungtamhotong.org

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo