Người Trí Tuệ, Họ Sẽ Nhìn Vào Điều Gì?

Cập nhật: 27/09/2023 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Với người trọng về vật chất thế gian, họ sẽ nhìn vào thứ bạn tạo ra và có được để đánh giá sự thành công của bạn.

Với người trọng về danh tiếng, họ sẽ nhìn vào chức vụ, danh xưng, bằng cấp…bạn có được để đánh giá mức độ thành công của bạn.

Với người trọng về tinh thần, họ sẽ nhìn vào các mối liên hệ, sự gắn kết của bạn với những người xung quanh để đánh giá sự thành công của bạn.

Nhưng với người trí tuệ, họ sẽ nhìn vào điều bạn đã từ bỏ và sự an tĩnh của tâm hồn để thấy bạn đã thành công hay chưa.

Sư Cô-Trúc Lan Nhã.

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo