Thoát Khổ Hay Làm Chủ Khổ?

Cập nhật: 29/09/2023 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


“…Thưa thầy, cho con hỏi đạo Phật là đạo thoát khổ hay làm chủ khổ? Nếu là làm chủ khổ thì ta có thể làm chủ nhân quả phải không, làm chủ sinh già bệnh chết? 

Trả lời:

Đạo Phật không phải là đạo thoát khổ (hiểu theo nghĩa đen) mà cũng không phải làm chủ khổ. Đạo Phật là đạo “thấy khổ, biết khổ, tuệ quán khổ, liễu tri khổ và chứng ngộ khổ”. 

Và chứng ngộ khổ có nghĩa là: “thấy khổ sinh, khổ diệt, vị ngọt, sự nguy hại của khổ nên không còn bị khổ chi phối” hoặc “dù ở trong khổ hay lạc tâm vẫn tự tại, không động” thì mới đúng với nghĩa thoát khổ của Đạo Phật.

(HT. Viên Minh – Trích Mục Hỏi Đáp)

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo