Tinh Tấn, Đức Tin Và Trí Tuệ

Cập nhật: 28/09/2023 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


🌻 Con thấy được mình thuộc căn cơ nào thì thực hành theo pháp môn thích ứng.

🌻 Muốn biết pháp môn phù hợp trước hết phải biết căn cơ trình độ của mình. Có 3 căn cơ: 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̂́𝐧, đ𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐞̣̂.

  • Những người ưa nỗ lực rèn luyện, tích cực hành trì để đạt được sở tri sở đắc thuộc căn cơ tinh tấn, nặng về ý chí cá nhân, vì vậy họ chủ trương tự lực.
  • Những người thấy ý chí cá nhân chỉ đưa đến tự trói buộc trong sở tri sở đắc của mình, nên họ từ bỏ và tin vào một tha lực huyền bí nào đó chi phối vũ trụ. Đó là căn cơ đức tin.
  • Những người biết sống chiêm quan sự vận hành của Pháp, thấy ra Sự Thật của đời sống, không phải tự lực hay tha lực, mà biết sống thuận Pháp, là căn cơ trí tuệ.
- Thầy Viên Minh - 
Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo