…Được “Trúng Tuyển” Sinh Ra Làm Người Không Dễ!

Cập nhật: 06/11/2023 Lượt xem:

Kính thưa Thầy, con là một người ngoại đạo, tình cờ con đọc sách Phật và thấy câu nói “thân người khó được…”, mà sao con thấy tỉ lệ sinh nhiều hơn tỉ lệ chết, dân số thế giới ngày một tăng, vậy tại sao lại nói thân người khó được? 

Kính xin Thầy giải thích cho con được rõ.

TRẢ LỜI :

Dân số loài người tăng thực ra không đáng kể, và đó chỉ là sự chuyển đổi cõi giới của chúng sinh trong Vũ trụ bao la này mà thôi. 

Chúng sinh tuỳ theo duyên nghiệp mà điều tiết sự sinh trưởng ở cõi này hay cõi khác. Ví dụ Chư Thiên sinh xuống, quỷ thần sinh lên làm người, do đó loài người có thể tăng, hoặc chiến tranh, thiên tai… làm loài người có thể giảm, việc tăng giảm chỉ là hiện tượng trên Trái Đất chứ không phải trên toàn vũ trụ, do đó khó mà kết luận được.

“Sinh làm người là khó” ở đây ý muốn nói làm người là cơ hội hiếm có để thực hiện bài học giác ngộ, đừng nên để mất cơ hội đó. 

Cõi thấp hơn thì khổ đau nhiều quá, cõi cao hơn thì sung sướng nhiều quá nên khó học được bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi như cõi người – nơi có cả khổ lẫn vui, cả thiện lẫn ác cho sự học tập tôi luyện. 

Nếu có nhiều chúng sinh hội đủ điều kiện “tuyển sinh” thì được tuyển làm người để hoàn thành bài học giác ngộ của mình, do vậy số người có thể đông hơn là chuyện bình thường.

֎ ֎ ֎

Kính xin Thầy từ bi giải nghi cho chúng con. Chúng con được biết là trong 6 cõi Ta-bà, cõi người là cõi tốt nhất để phát triển tâm linh tiến tới giác ngộ giải thoát. Thế thì những cõi thấp hơn của những loài chúng sanh khác như súc sanh, ngạ quỷ, v.v… nhân duyên phát triển tâm thức của chúng như thế nào để được chuyển nghiệp thoát khỏi kiếp súc sanh ngạ quỷ… để được làm người và có cơ hội thoát khỏi vô minh ái dục tiến đến giác ngộ giải thoát ạ?

TRẢ LỜI :

Cõi người có cả gặt quả và tạo nhân nên mới chuyển hóa nhân được, còn các cõi khác phần lớn là gặt quả khổ hay lạc hơn là tạo nhân thiện hay bất thiện nên khó chuyển hóa được. Nếu chỉ gặt quả thì khi hết quả khổ hay lạc lại trở về như cũ chứ không tiến hóa trên đường giác ngộ giải thoát được…

- Thầy Viên Minh
Tổng hợp từ mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo