Trí Tuệ

Cập nhật: 27/05/2024 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Trí tuệ không phải là sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, trí tuệ không phải là thu thập từ sách vở, từ nghi lễ, hay bởi sự bắt buộc. 
Trí tuệ xuất hiện chỉ khi có tự do của tâm trí, và tâm trí tĩnh lặng sẽ tìm thấy không gian, đó là điều không thể đo đếm được. 


Trạng thái đó không phải là một trạng thái trải nghiệm; nó không phải là trạng thái để được ghi nhớ. Những gì bạn nhớ, bạn sẽ lặp lại, và những điều không đo lường được không lặp lại, nó không thể vun đắp được. Krishnamurti

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo