“Trong Phật Giáo Không Có Quan Niệm Cứu Độ…”

Cập nhật: 01/02/2024 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


🌻 Thầy Viên Minh chia sẻ:

⭐ Đức Phật dạy;

“Pháp hộ trì người sống đúng Pháp, thuận Pháp…”

– Những người sống thuận Pháp, khi gặp chuyện thì tự động có Chư Thiên hộ Pháp hộ trì…Cũng như một người sống đúng tốt thì được nhiều người tin tưởng giúp đỡ…Chân lý chính là Thực Tế chứ không phải ảo tưởng…”

🌾🌾🌾

⭐ Bồ Tát chỉ ngồi để thấy, để xem mình đau khổ như thế nào và thoát đau khổ như thế nào…mà Tâm Ngài vẫn hoàn toàn bất động, đó mới chính là Bồ Tát chân chính nhất. 

Con người ta cần phải chịu đựng đau khổ thêm một chút nữa thì mới có được bài học Giác Ngộ cho chính mình…Thế cho nên, Bồ Tát chỉ khai thị mà không có cứu độ…khai thị cho mọi người thấy ra mọi cái đã có sẳn nơi mỗi người, và để mọi người biết tự trở về với chính mình…”

– Trong Phật Giáo không có quan niệm cứu độ…Đừng xin xỏ mong cầu mà tạo mình trở thành mê tín…Đức Phật dạy, Pháp hộ trì người sống đúng Pháp, thuận Pháp…Những người sống thuận Pháp, khi gặp chuyện thì tự động có Chư Thiên hộ Pháp hộ trì…Cũng như một người sống đúng tốt thì được nhiều người tin tưởng giúp đỡ…Chân lý chính là Thực Tế chứ không phải ảo tưởng…”

(Trích từ Pháp Thoại Thầy Viên Minh giảng về "Hạnh Phúc")

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo