8 ĐIỀU ĐỨC PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG!

Cập nhật: 25/05/2017 Lượt xem:

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.
6. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
7. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
8. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.
(st)
Ps: Đời người lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm. Tâm khổ thì đời khổ! Tâm an tất vạn sự an!


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo