Chuột nịnh

Cập nhật: 03/09/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

– 1+1 = mấy?

– Dạ! Bằng 2 ạ!

“Pằng”

Con mèo thổi khói súng:

– Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

– Dạ! em không biết ạ!

“Pằng”

Con mèo lại thổi khói:

– Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Biết thì sao mà không biết thì sao?

“Pằng”

– Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?

“Pằng”

– Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

– Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ!

Con mèo khoái chí bảo:

– Mày được, theo tao………!

Thế nên: Sống ở đời…Thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót! Và sống dai khó chết.

Ảnh minh họa. (Trung tâm sức khỏe nam giới)


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo