ĐUN NƯỚC THẾ NÀO?

Cập nhật: 02/05/2017 Lượt xem:

Nếu Bạn phải đun sôi một ấm nước, nhóm lửa đun được một nửa thì Bạn phát hiện không đủ củi. Vậy thì phải làm sao?
.
.
.
.
Câu chuyện:
Sư phụ hỏi: Nếu con phải đun sôi một ấm nước, nhóm lửa đun được một nửa thì phát hiện không đủ củi, vậy thì con phải làm như thế nào? Có đệ tử nói vậy thì phải nhanh chóng đi tìm, có người nói đi mượn, có người nói đi mua. Sư phụ lại hỏi: ‘Tại sao không đổ bớt nước trong ấm ra nhỉ?’

–> Vạn sự việc trên thế giới này không phải đều như ý, có thể xả bỏ thì mới có thể đắc được.
(st)


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo