TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Cập nhật: 01/04/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu như con tiến lên một bước là chết, lùi sau một bước cũng chết, vậy con sẽ làm như nào?”

Tiểu hòa thượng liền trả lời: “Con sẽ đi sang đường bên cạnh.”

=> Khi gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như chúng ta có thể đứng ở một góc độ khác để suy xét vấn đề, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được một hướng đi mới.
(st)

P/S: Đôi lúc ưu tư suy nghĩ nhiều quá, cứ phân vân được mất khiến cho chúng ta không có được góc nhìn bao quát của thời cuộc. Cứ vô tư mà sống, Tâm có Sáng thì Trí mới Trong được!


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo