Chapter 2: Common Suffixes and Common Prefixes

Cập nhật: 21/09/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành phần này, bạn sẽ có thể:

• Xác định và lấy ví dụ về phẫu thuật, chẩn đoán, bệnh lý và hậu tố liên quan.
• Xác định làm thế nào để liên kết các hình thức kết hợp (combining forms) và gốc từ (word Roots) của các loại hậu tố.
• Xác định tính từ, danh từ, và hậu tố nhỏ.
• Chứng minh bạn đã hiểu phần này bằng việc hoàn thành các bài tập.

Link tải tài liệu: Chapter 2


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo