Chapter 8: Digestive System

Cập nhật: 05/12/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Tìm các cơ quan chính của hệ tiêu hoá và mô tả cấu trúc và chức năng của chúng.
• Mô tả mối quan hệ chức năng giữa hệ thống tiêu hóa và các hệ thống cơ thể khác.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các thuật ngữ khác có liên quan đến hệ tiêu hóa.
• Giải thích dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn tiêu hóa.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1oEicU3-cmOIKZeIUUwCQrh8oNnIBLdJ-/view?usp=sharing


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo