Chapter 6: Hệ tim mạch

Cập nhật: 15/11/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:

  • Xác định vị trí và mô tả cấu trúc của hệ thống tim mạch.
  • Mô tả mối quan hệ chức năng giữa hệ tim mạch và các hệ cơ thể khác.
  • Xây dựng các từ có liên quan đến hệ thống tim mạch.
  • Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các thuật ngữ khác có liên quan đến hệ thống tim mạch.
  • Giải thích dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn tim mạch.
  • Thể hiện sự hiểu biết của bạn về chương này bằng cách hoàn thành các hoạt động học tập.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/18j1NA7DcEoRKoIeX07X7Kf7AG83d8ULI/view?usp=sharing


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo