Chapter 7 – Respiratory System

Cập nhật: 22/11/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Xác định vị trí và mô tả cấu trúc của hệ hô hấp.
• Mô tả mối quan hệ chức năng giữa hệ thống hô hấp và các hệ
thống cơ thể khác.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị,
và các thuật ngữ khác liên quan đến hệ hô hấp.
• Giải thích dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn hô hấp.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1UQ8ZxLL7ZxBECignC1FgT8N7iJ40kKQd/view?usp=sharing

Link tải bài tập: https://drive.google.com/file/d/1xxS4ffuKcFC5PGWBkix5BVrSHILxsAS4/view?usp=sharing


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo