Chapter 5: Musculoskeletal System

Cập nhật: 25/10/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Định vị và mô tả cấu trúc của hệ cơ xương.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các điều khoản khác có liên quan đến hệ thống xương.
• Giải thích dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn cơ xương.
• Chứng minh kiến thức của bạn về chương này bằng cách hoàn thành tốt các hoạt động học tập và ghi chép hồ sơ bệnh án


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo