Chapter 3 – Body Structure

Cập nhật: 27/09/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Liệt kê các cấp bậc tổ chức cơ thể.
• Xác định ba mặt phẳng của cơ thể.
• Xác định các khoang, góc tọa độ, và các vùng trên cơ thể.
• Liệt kê và xác định các thuật ngữ liên quan đến hướng, vị trí và mặt phẳng của cơ thể, xác định các từ viết tắt.
• Mô tả các thủ thuật chẩn đoán và điều trị và các thuật ngữ khác liên quan đến cấu trúc cơ thể.
• Thể hiện sự hiểu biết của bạn về chương này bằng cách hoàn thành các bài tập và ghi chép hồ sơ bệnh án.

Link tải tài liệu: Chapter 3


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo