Chapter 4: Integumentary system

Cập nhật: 21/10/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Xác định vị trí các cơ quan chính của hệ da và mô tả cấu trúc và chức năng của chúng.
• Mô tả mối quan hệ chức năng giữa hệ da và các hệ thống cơ thể khác.
• Xây dựng các từ có liên quan đến hệ da.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các điều khoản khác liên quan đến hệ da
• Giải thích về dược lý liên quan đến việc điều trị chứng rối loạn da.
• Thể hiện sự hiểu biết của bạn về chương này bằng cách hoàn thành các hoạt động học tập và ghi chép hồ sơ bệnh án.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/0B8MOqG_2Sg7nQktHSzU1cmowa1U/view?usp=sharing

Link tải bài tập: https://drive.google.com/file/d/0B97DTiytuoujbnhVQTZib1cwMlE/view?usp=sharing

Đáp án: https://drive.google.com/file/d/0B8MOqG_2Sg7namtybkpPNGZaQXc/view?usp=sharing


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo