Thối Tàng Ứng Mật

Cập nhật: 02/11/2023 Lượt xem:

…Tu học thì nên “thối tàng ứng mật” nghĩa là lặng lẽ chiếu soi từ trong thâm tâm để trước hết là biết mình, khi đã phát hiện được hoạt động của thân tâm thì có thể tự chuyển hoá, và khi thân tâm đã được chuyển hoá thì nó tự ứng những hành động, nói năng, suy nghĩ đúng tốt mà không để lại dấu vết nào nên mọi người không thấy có gì để có thể đối lập cả. Đó gọi là vô tướng tu tập… 

Con tu cách sao, thờ Phật cách nào chỉ cần tự biết trong lòng, còn con cái và người ngoài chỉ thấy con ngày càng sống đúng tốt hơn, lợi mình lợi người hơn, an lạc tự tại hơn chứ không thấy con tu gì cả thì mới đúng là tu theo Phật !…

Có những pháp tu không nặng hình thức, chỉ lặng lẽ tỉnh thức bên trong, luôn biết rõ hành động nói năng suy nghĩ của mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt chứ không cần tỏ ra cho ai biết mình đang tu gì. Tu như vậy, người ngoài chỉ thấy mình càng ngày càng sáng suốt, định tĩnh, trong lành hơn, mà không ai thấy mình tu như thế nào cả…

– Thầy Viên Minh – 

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận của bạn Câu hỏi của bạn

Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo